Image

주식회사 데패뉴마케팅/제휴

SNS/카페

Daily Fashion News 커뮤니티

데일리 패션 뉴스 (데패뉴) 커뮤니티

2020년 7월 16일 시작 (약 2년 운영)

인스타그램: 약 30만명+ 회원 보유 (2024/02/05 기준)

카톡 뉴스 레터: 약 6,500 명+ 회원 보유 (2023/1/2 기준)

 

# 제 목 등록일
 1. Image
  2024-02-06

 2. Image
  2024-01-22

 3. Image
  2023-12-26

 4. Image
  2023-09-22

 5. Image
  2023-08-29

 6. Image
  2023-07-21

리뷰등록